Showing 1-10 of 40 results

Osvoji stipendiju!

22. Marta 2024.
Budi u društvu onih koji mijenjaju svijet nabolje Želiš li biti u društvu onih koji mijenjaju svijet nabolje? Sa nama biraš svoj put i postaješ važna karika u kreiranju budućnosti.  Želiš li biti slobodan? Živjeti gdje god poželiš, birati posao i poslodavca, disati punim plućima …

Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2023/2024

15. Marta 2024.

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM U TUZLI raspisuje JAVNI KONKURS Za izbor u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, bez zasnivanja radnog odnosa: za nastavne predmete „Poslovni engleski I“, „Poslovni engleski II“ i „Engleski jezik za IT“  – 1 izvršilac. Minimalni …

Predupis studenata za ak. 2024/2025

9. Februara 2024.
Budi u društvu onih koji mijenjaju svijet nabolje Želiš li biti u društvu onih koji mijenjaju svijet nabolje? Sa nama biraš svoj put i postaješ važna karika u kreiranju budućnosti.  Želiš li biti slobodan? Živjeti gdje god poželiš, birati posao i poslodavca, disati punim plućima …

Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2023/2024

27. Januara 2024.

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM U TUZLI raspisuje JAVNI KONKURS Za izbor u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, bez zasnivanja radnog odnosa: za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 1 izvršilac, za nastavne predmete „Poslovni engleski I“, …

Interni konkurs za izbor studenata demonstratora

5. Januara 2024.

Na osnovu člana 17. i 18. Statuta Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM i Pravilnika o angažovanju studenata demonstratora, Senat Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, na sjednici održanoj 15.11.2023. godine donio je ODLUKU o  raspisivanju Internog konkursa za izbor studenata demonstratora na Visokoj školi …

Poziv studentima za prijavu na kreditnu mobilnost u ak. 2023./2024. godini – Poljska

15. Decembra 2023.

Univerzitetska Visoka škola za poduzetništvo i administraciju iz Lublina, Poljska objavila je poziv za dodjelu 2 stipendije za ljetni semestar akademske 2023./2024. godine, u okviru Erasmus+ KA1 projekta međunarodne kreditne mobilnosti studenata. Kroz Erasmus+ program finansiranja 2 studenta/studentice Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM/Visoke škole …

Poziv studentima za prijavu na kreditnu mobilnost u ak. 2023./2024. godini – Slovenija

14. Novembra 2023.

Visoka škola za poslovne nauke iz Ljubljane, Slovenija objavila je poziv za dodjelu 2 stipendije za ljetni semestar akademske 2023./2024. godine, u okviru Erasmus+ KA1 projekta međunarodne kreditne mobilnosti studenata. Kroz Erasmus+ program finansiranja 2 studenta/studentice Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM/Visoke škole računarstva i …

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2023./2024. godini

28. Jula 2023.

Ovdje možete preuzeti  PRIJAVU ZA UPIS. JAVNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI   Član 1. Pravo prijave imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju …

Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2022/2023

5. Aprila 2023.

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM u Tuzli raspisuje JAVNI KONKURS za izbor akademskog osoblja u nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“  sa zasnivanjem radnog odnosa  – 1 izvršilac.  Minimalni uslovi:  Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavna …

Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2022/2023

17. Februara 2023.

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM u Tuzli raspisuje JAVNI KONKURS za izbor akademskog osoblja u nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“  sa zasnivanjem radnog odnosa  – 1 izvršilac.  Minimalni uslovi:  Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavna …