Osnovna djelatnost Ureda za međunarodnu saradnju Visoke škole eMPIRICOM je razvoj međuinstitucionalne i međunarodne saradnje, te obavljanje savjetodavnih, administrativnih i koordinacijskih poslova prilikom prijavljivanja i učestvovanja Visoke škole eMPIRICOM u međunarodnim naučno-istraživačkim i stručnim programima, programima mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja, i drugim dostupnim programima i projektima.

 

INFORMACIJE ZA STRANE STUDENTE U PROGRAMIMA MOBILNOSTI MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

KONTAKT

Azra Mujačić, voditeljica Ureda za međunarodnu saradnju

e-mail: international@empirica.edu.ba