PROJEKTI VISOKE ŠKOLE eMPIRICA i VISOKE ŠKOLE eMPIRICOM (ranije: Odjeljenje Visoke škole eMPIRICA u Tuzli)

 

Projekat Cjeloživotnog IT obrazovanja realizira se u periodu 2020-2021, u okviru projekta MarketMakers koji finansira Vlada Švicarske – VIŠE

Visoka škola eMPIRICA i UNDP BiH potpisali su u aprilu 2018. godine ugovor o realizaciji projekta „ICT Business Innovation Center eMPIRICA – ICT BICeMPIRICA“, koji se izvodi uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D). Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH – VIŠE

AKTUELNI PROJEKTI

ERASMUS+ KA1- Projekat mobilnosti nastavnika i studenata sa Slovenijom – VIŠE i VIŠE

ERASMUS+ KA1 – Projekat mobilnosti nastavnika i studenata sa Poljskom – VIŠE  

ZAVRŠENI PROJEKTI

ERASMUS+ KA1- Projekat mobilnosti nastavnika sa Poljskom – VIŠE

ERASMUS+ KA1- Projekti mobilnosti nastavnika i studenata sa Slovenijom – VIŠE

Visoka škola eMPIRICA u periodu 2015.-2018. učestvovala je u Erasmus+ projektu Trans2Work – School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, u okviru Ključne akcije 2, podakcija za izgradnju kapaciteta.

Konzorcijum projekata činilo je 18 institucija iz partnerskih zemalja (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) i 5 institucija iz programskih zemalja (Grčka, Slovenija, Njemačka i Poljska). Osim Visoke škole eMPIRICA, u projektu iz BiH učestvuju još Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, kompanije Procom d.o.o. i Profil MC d.o.o., te humanitarna organizacija Partner.