Poziv za upis studenata radi nastavka studija na fakultetu eMPIRICOM

 

POZIV ZA UPIS STUDENATA RADI NASTAVKA STUDIJA 

NA  VISOKOJ ŠKOLI RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM 

U AKADEMSKOJ 2024/2025 GODINI 

 

Fakultet Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli u akademskoj 2024/2025 godini vrši upis studenata radi nastavka studija na sve četiri godine I. ciklusa studija na studijskom programu Računarstvo i informatika u trajanju od 3 godine (180 ECTS) ili 4 godine (240 ECTS), sa smjerovima:

  •        Softversko inženjerstvo
  •        Inženjerska informatika
  •        Multimedijsko računarstvo
  •        Poslovna informatika.

Prijave za upis radi nastavka studija primat će se do 30.09.2024. godine.

Uz Zahtjev za prelazak sa druge visokoškolske ustanove i priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi student prilaže sljedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o statusu studenta u akademskoj 2023/2024 godini
  • Uvjerenje o postignutom uspjehu na prethodnom studijskom programu
  • fotokopiju indeksa
  • ovjeren studijski program po kom je studirao na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Ukoliko je studijski program javno dostupan putem web stranice visokoškolske ustanove, isti nije potrebno dostavljati.

Prijava za nastavak studija podnose se lično ili putem pošte Studentskoj službi Visoke škole eMPIROM u Tuzli, Fočanska 1, 75000 Tuzla.

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole eMPIRICOM  putem telefona +38735312350, +38761730926 te putem e-maila: empirica@empirica.ba.