Poziv studentima za prijavu na kreditnu mobilnost u ak. 2023./2024. godini – Slovenija

Visoka škola za poslovne nauke iz Ljubljane, Slovenija objavila je poziv za dodjelu 2 stipendije za ljetni semestar akademske 2023./2024. godine, u okviru Erasmus+ KA1 projekta međunarodne kreditne mobilnosti studenata.

Kroz Erasmus+ program finansiranja 2 studenta/studentice Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM/Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA će imati priliku da provedu ljetni semestar akademske 2023./2024. godine studirajući na Visokoj školi za poslovne nauke u Ljubljani.

Uslovi za prijavu su:

  • da je student/studentica upisan/a na studijski program/smjer Poslovna informatika,
  • da je student/studentica upisan/a na drugu ili treću godinu studija u akademskoj 2023./2024. godini.

U toku svog boravka student/studentica će imati stipendiju u visini od 800 eura mjesečno, a troškovi putovanja će biti pokriveni jednokratnom stipendijom od 180 eura. Ostali troškovi, uključujući obavezno osiguranje, nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je student/studentica dužan/na da ove troškove snosi sam/a. Nastava će se odvijati na slovenačkom i engleskom jeziku a student/studentica će dobiti jezičku potporu prije i tokom same mobilnosti.

Dokumenti koje aplikanti trebaju dostaviti:

1. Aplikacijski obrazac

2. Motivacijsko pismo (1 stranica)

3. CV (Europass format)

4.Uvjerenje o položenim ispitima

5. Kopija pasoša

Sve navedene dokumente aplikanti su dužni dostaviti Uredu za međunarodnu saradnju Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u elektronskoj i štampanoj formi. Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku. Rok za dostavu dokumenata je 10.12.2023. godine.

Izabrani studenti/studentice će nakon selekcije potpisati tripartitni ugovor o učenju i ugovor o stipendiji. Na osnovu ugovora o učenju, a prema pravilima Erasmus+ mobilnosti, ispiti položeni tokom mobilnosti će po povratku biti priznati na matičnom fakultetu. 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu saradnju:

international@empirica.edu.ba