Cilj Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM je pružanje kvalitetnog i upotrebljivog visokoškolskog obrazovanja prema najvišim evropskim standardima, u skladu sa Bolonjskim procesom, zahtjevima struke i tržišta rada, kroz redovan studij i studij na daljinu. Studenti Visoke škole eMPIRICOM pored akademskih, stiču kvalitetna stručna znanja, vještine i kompetencije u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i poslovanja, prvenstveno razvoju softvera, upravljanju računarskim, komunikacijskim, informacijskim i poslovnim sistemima, uz korištenje moderne opreme i programskih alata.

Ostali ciljevi su:

  • Obrazovanje što većeg broja mladih IKT stručnjaka,
  • Mogućnost produktivnog zapošljavanja, s obzirom na deficitarnost kadar,
  • Razvoj okruženja uz pomoć novih mladih budućih stručnjaka, školovanih po modernim evropskim praksama,
  • Doprinos većem uključenju Brčko distrikta u evropski akademski prostor,
  • Promocija kvalitetnog visokog obrazovanja temeljenog na ishodima učenja,
  • Razvijanje poduzetničkih i poslovnih inicijativa, te povezanost s lokalnom zajednicom,
  • Razvijanje i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja.

Zadaci Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM prate ispunjavanje navedenih ciljeva, uz osiguranje kvalitetnih nastavnih sadržaja, nastavnog osoblja, prostora, opremljenosti učionica i laboratorija, biblioteke, visokog studentskog standarda, te uspostavljanje kontakata sa potencijalnim poslodavcima. U svom radu Visoka škola eMPIRICOM rukovodi se demokratskim principima, uvažavanjem različitosti, poštivanjem ljudskih i moralnih vrijednosti, te njegovanjem i razvojem akademizma.