Nastavu na Visokoj školi eMPIRICOM izvodi 24 nastavnika i saradnika:

  • jedan vanredni profesor,
  • jedan docent,
  • dva profesora visoke škole,
  • devet predavača visoke škole,
  • sedam asistenata,
  • četiri stručnjaka iz prakse.

Gostujući profesori sa univerziteta iz inostranstva:

  • dr.sci. Nenad Stefanović, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu i Fakultet tehničkih nauka u Čačku, R Srbija,
  • mr. Aleksandar Lazarević, predavač visoke škole, Visoka škola za poslovne nauke iz Ljubljane, R Slovenija.

Više informacija o nastavnom osoblju možete pogledati ovdje.