Raspored nastave i ispita

RASPORED NASTAVE U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI – LJETNI SEMESTAR

u primjeni od 22.05.2023. godine

Studijski program računarstvo i informatika

RASPORED NASTAVE U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI – ZIMSKI SEMESTAR

Studijski program računarstvo i informatika

Studijski program računarstvo i informatika

Studijski program računarstvo i informatika

RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

Studijski program računarstvo i informatika