Software developer programi cjeloživotnog obrazovanja

Cjeloživotno IT obrazovanje – vaša najbolja investicija za budućnost!

Zakoračite prema zanimljivoj karijeri i novim izazovima uz naše nove programe cjeloživotnog obrazovanja. Pomoći ćemo vam da pronađete u sebi ono nešto što će vas dovesti do zanimljive i unosne karijere, profesionalnog i osobnog rasta i razvoja u svijetu koji se stalno mijenja.

Odluka o vlastitoj edukaciji važna je i dalekosežna. Bilo da započinjete karijeru u IT ili je želite usmjeriti prema novim izazovima, na Akademiji cjeloživotnog učenja eMPIRICA naći ćete sve što tražite. Stoga kreirajte i unaprijedite svoju karijeru uz prestižne i modularne IT programe obrazovanja koje poslodavci traže.

Projekat cjeloživotnog IT obrazovanja razvijen je u okviru projekta MarketMakers koji financira Vlada Švicarske.

Sadržaji i pogodnosti koje nudimo na svakom od naših programa cjeloživotnog obrazovanja su jedinstveni u BiH:

 • Modularan integrirani program, razvijen u saradnji sa najvećim IT kompanijama u BiH, koji će vam omogućiti da steknete znanja koje poslodavci danas najviše traže,
 • Fantastičan tim stručnih predavača (inženjeri, magistri i doktori nauka) sa višegodišnjim iskustvom u realnom sektoru, koji će vam prenijeti najbolje prakse i podijeliti sa vama korisne „trikove“ i savjete, te vas naučiti svemu što trebate znati da sami počnete stvarati i pretvarati svoje ideje u moćna i korisna virtualna remek djela,
 • Metode isporuke: kombinovana nastava ili online nastava uživo ili nastava u učionici:
  • kombinovana nastava – video snimci predavanja i drugi obrazovni sadržaji i materijali za vježbu isporučuju se putem platforme za e-učenje Moodle i dostupni su 24/7, uz konsultacije uživo online putem web konferencijskog sistema prije izrade završnog projekta.
  • online nastava uživo – pristup svim predavanjima uživo iz svog doma, sa mogućnošću audio-video komunikacije sa predavačem i drugim polaznicima, te interaktivnog rada u razvojnom okruženju, za što koristimo naš Cisco WebEx Meetings servis i interaktivnu tablu – sva WebEx predavanja se ujedno i snimaju i dostupna su polaznicima tokom trajanja programa;
  • nastava u učionici – za one koji preferiraju nastavu u učionici istu organizujemo u našim prostorijama sa svim potrebnim resursima (laptopi, razvojni alati, interaktivna tabla, i dr.),
 • Besplatna instalacija u slučaju korištenja licencnih alata i besplatan pristup našim servisima u oblaku (Microsoft Office 365, MS Azure Dev Tools for Teaching, Oracle Academy),
 • Plaćanje školarine u ratama: prva rata prilikom potpisa ugovora, ostatak u mjesečnim ratama tokom trajanja programa,
 • MasterClass program ličnog i profesionalnog usavršavanja kao dodatak svakom od programa, na kom ćete sa našim NLP Practioner ovladati vještinama komunikacije, prezentacije i aktivnog slušanja, tzv. „mekim vještinama“ koje IT kompanije danas traže od svojih IT stručnjaka,
 • Intervju u jednoj od IT kompanija po uspješno položenom programu,
 • Mogućnost upisa na studij na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM tokom dvije godine od uspješno položenog programa, uz priznavanje znanja i vještina stečenih tokom programa i umanjenje cijene školarine studija.

Pozivamo vas da saznate više o programima koje nudimo. Izaberite tehnologije i alate kojima biste željeli ovladati i krenimo!

 

Program 1: Front-end developer

Front-end developer je osoba zadužena za kodiranje vizualnog dijela web stranice, prilagodbu dizajna za sve preglednike te osiguranje ispravne funkcionalnosti web stranice. Ovaj program obrazovanja je namijenjen svima koji žele uroniti u svijet između web programiranja i dizajna, žele doprinijeti korisničkom iskustvu i na kraju priče žele pokupiti svu slavu jer upravo je front-end ono što korisnik stvarno vidi i čime vrši interakciju sa sistemom. U okviru ovog programa ovladat ćete HTML5, CSS3, JScript jezicima, te Angular frameworkom.  Više….

 

Program 2: Back-end developer

Back-end developer je zadužen za onaj korisniku nevidljivi dio web stranice. Taj nevidljivi dio stranice u stvari sadržava logiku sistema. Ključna uloga back-end developera jeste osigurati da se podaci ili usluge koje zahtijeva front-end ispravno isporučuju.  On mora izvrsno poznavati arhitekturu sistema, te vladati širokim spektrom programskih jezika. U okviru ovog programa ovladat ćete  JAVA i Python programskim jezicima, te MySQL sistemom za upravljanje bazama podataka. Više….

 

Program 3: Full-stack developer

Ako želite odmah ovladati cijelim portfoliom alata za samostalno web programiranje odaberite front-end i back-end development u jedinstvenom programu. Full-stack developer poznaje i radi u tehnologijama i za front-end i za back-end. To ne znači da treba da zna apsolutno sve o web razvoju. Dovoljno je da može da radi samostalno korištenjem nekih od tehnologija iz oba dijela aplikacije. Full-stack developer može da kreira kompletnu funkcionalnu web aplikaciju. U okviru ovog programa ovladat ćete front-end alatima: HTML5, CSS3, JScript, Angular, te back-end tehnologijama: JAVA, MySQL, Python. Više….

 

Program 4: Java developer

Java (full-stack) developer je majstor u radu sa Java paketom tehnologija, ali poznaje i druge jezike i framework-e. Sposoban je izgraditi interaktivna korisnička sučelja, ali i back-end stranu aplikacije korištenjem JAVA i MySQL. Java programiranje je jedno od najzastupljenijih danas. U okviru ovog programa ovladat ćete  front-end alatima: HTML5, CSS3, JScript, Angular, te back-end tehnologijama: JAVA i MySQL. Više….

 

Program 5: Web developer

Web developer je program za one koji žele da ovladaju web dizajnom i znanjima o klijentskom skriptiranju i programiranju sučelja uz pomoć modernih i provjerenih  trendova. Naučit ćemo vas kako da prilagodite dizajn korisničkog sučelja potrebama korisnika i dovedete web dizajn na višu razinu. Pokazat ćemo vam kako se prilagoditi svim Internet preglednicima i sve većem broju uređaja koje posjetitelji web stranica koriste. U okviru ovog programa ovladat ćete HTML5, CSS3, JScript jezicima, Angular framework-om i WordPress CMS-om.  Više….

 

Program 6: Web designer

Poput gradnje kuće, dizajn web stranice se sastoji od nekoliko važnih, vrlo različitih, ali povezanih elemenata. Ovaj program naučit će vas da se snalaziti u svakome od njih. Ako želite sami osmisliti i postaviti vlastiti website ili ponuditi izradu weba drugima kao freelancer – naučit ćemo vas kako to najbolje da uradite. Od HTML koda, dizajna i postavljanja stilova, osnova grafičkog dizajna do analiza prilagodbe korisničkog sučelja, proći ćemo s vama na jasan i razumljiv način. U okviru ovog programa ovladat ćete HTML5 i CSS3 skriptnim jezicima, WordPress CMS-om i Photoshop alatom za obradu slika. Više….  

 

 Program 7: Microsoft developer

Na tržištu rada sve više se traže stručnjaci s cjelokupnim znanjem izrade i održavanja aplikacija i njihovih baza podataka. Postanite takav stručnjak – ovladajte čitavim sistemom znanja vezanim za web aplikacije. Naučite ih dizajnirati. Naučite ih izgraditi. Naučite ih održavati. Pokazat ćemo vam kako stvarati baze podataka s MS SQL serverima i kako programirati u jeziku C# (C Sharp), upoznati vas sa prednostima .NET arhitekture. Ako je razvoj web aplikacija to što vas zanima, a želite sve konce imati u svojim rukama, upišite ovaj program već danas. Više…. 

 

Program 8: Android developer

Mobilne aplikacije su dio naše svakodnevice. Razvoj aplikacija za mobilne uređaje, pa samim tim i za Android, je specifičan. Mobilni uređaji raspolažu hardverom čije su performanse, po pravilu, lošije od hardvera računara, pa programer Android aplikacija mora da brine o brzini izvršavanja programa, potrošnji memorije i baterije i drugih resursa. Naučit ćemo vas da razvijete Android aplikacije korišćenjem popularnog programskog jezika Java i razvojnog okruženja Android Studio, te ćemo vas upoznati i sa Xamarin platformom za razvoj Android (i iOS) aplikacija pomoću .NET and C#. Ako tome dodate svoju maštu i ideje, ko zna, možda postanete tvorac nekog novog Ubera ili Instagrama. Više….

 

 Program 9: iOS developer

Na ovom programu upoznat ćemo vas sa alatima za iOS programiranje i Xcode razvojnim okruženjem, tako da ćete biti spremni za prve izazove u svijetu iOS aplikacija. Naučit ćete najnoviji jezik Apple kompanije – Swift, osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja i tajne dizajniranja inovativnih aplikacija posljednje generacije. Upoznat ćemo vas i sa Xamarin platformom za razvoj iOS (i Android) aplikacija pomoću .NET and C#. Na kraju, upotrijebite svoje ideje i maštu, i neka se vaša rješenja nađu na iPhone, iPad i Apple Watch uređajima širom planete. Više….

 

Program 10: Mobile application developer

Ako se ne možete odlučiti između karijere Android i iOS developera, odaberite oboje u jednom programu! Programeri mobilnih aplikacija kreiraju i razvijaju programe koji će se izvoditi na pametnim telefonima i drugim mobilnim uređajima. Oni se specijalizuju za dizajn aplikacija za uređaje sa malim ekranima, rad sa multimedijskim sadržajima i programiranje u okviru različitih mobilnih operativnih sistema. Svaki od operativnih sistema ima svoje specifičnosti, zato smo razvili program koji će vas pripremiti da razvijate aplikacije i za Android i za iOS uređaje, i postanete zvijezda na IT tržištu rada. Više….