Program 2: Back-end developer- PRIJAVA

Back-end developer je zadužen za onaj korisniku nevidljivi dio web stranice. Taj nevidljivi dio stranice u stvari sadržava logiku sistema. Ključna uloga back-end developera jeste osigurati da se podaci ili usluge koje zahtijeva front-end ispravno isporučuju.  On mora izvrsno poznavati arhitekturu sistema, te vladati širokim spektrom programskih jezika. U okviru ovog programa ovladat ćete  JAVA i Python programskim jezicima, te MySQL sistemom za upravljanje bazama podataka.

 

Moduli:

 

Trajanje programa: 72 časa (12 sedmica)

Cijena programa: 870,00 KM

 

Opcija programa sa M15:

Trajanje programa: 84 časa (12 sedmica)

Cijena programa: 950,00 KM

 

Načini plaćanja školarine:

  • jednokratno, prije početka programa
  • u ratama, 60% prilikom upisa.

 

Planirani početak: januar 2022. godine, po formiranju grupe

Načini realizacije: uživo online putem web konferencijskog sistema

Termin i dinamika: 2×3 časa sedmično, u poslijepodnevnim terminima ili vikendom