Program 9: iOS developer – PRIJAVA

Na ovom programu upoznat ćemo vas sa alatima za iOS programiranje i Xcode razvojnim okruženjem, tako da ćete biti spremni za prve izazove u svijetu iOS aplikacija. Naučit ćete najnoviji jezik Apple kompanije – Swift, osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja i tajne dizajniranja inovativnih aplikacija posljednje generacije. Upoznat ćemo vas i sa Xamarin platformom za razvoj iOS (i Android) aplikacija pomoću .NET and C#. Na kraju, upotrijebite svoje ideje i maštu, i neka se vaša rješenja nađu na iPhone, iPad i Apple Watch uređajima širom planete.

 

Moduli:

 

Trajanje programa: 114 časova (19 sedmica)

Cijena programa: 1.300,00 KM

 

Opcija programa sa M15:

Trajanje programa: 126 časova (19 sedmica)

Cijena programa: 1.420,00 KM

 

Načini plaćanja školarine:

  • jednokratno, prije početka programa
  •  u ratama, 60% prilikom upisa

 

Načini realizacije: kombinovano, video snimci predavanja i drugi obrazovni sadržaji i materijali za vježbu isporučuju se putem platforme Moodle + konsultacije uživo online putem web konferencijskog sistema prije izrade završnog projekta. Modul M15 se izvodi kompletan uživo online, za grupe od minimalno 5 polaznika.