Program 4: Java developer – PRIJAVA

Java (full-stack) developer je majstor u radu sa Java paketom tehnologija, ali poznaje i druge jezike i framework-e. Sposoban je izgraditi interaktivna korisnička sučelja, ali i back-end stranu aplikacije korištenjem JAVA i MySQL. Java programiranje je jedno od najzastupljenijih danas. U okviru ovog programa ovladat ćete  front-end alatima: HTML5, CSS3, JScript, Angular, te back-end tehnologijama: JAVA i MySQL.

 

Moduli:

 

Trajanje programa: 120 časova (20 sedmica)

Cijena programa: 1.100,00 KM

 

Opcija programa sa M15:

Trajanje programa: 132 časa (20 sedmica)

Cijena programa: 1.220,00 KM

 

Načini plaćanja školarine:

  • jednokratno, prije početka programa
  •  u ratama, 60% prilikom upisa

 

Načini realizacije: kombinovano, video snimci predavanja i drugi obrazovni sadržaji i materijali za vježbu isporučuju se putem platforme Moodle + konsultacije uživo online putem web konferencijskog sistema prije izrade završnog projekta. Modul M15 se izvodi kompletan uživo online, za grupe od minimalno 5 polaznika.