1. VJEŠTA KOMUNIKACIJA – KLJUČ USPJEHA

Komunikacija je veza kojom uspostavljate kontakt sa sobom i sa svijetom oko sebe. Ako o nečemu razmišljate, onda vodite unutrašnji dijalog. Ako sa nekim diskutujete, onda komunicirate sa govornikom, a dok razmišljate o tome šta ćete reći, komunicirate sa samim sobom.

Čak i kada ništa ne kažete, komunicirate govorom tijela. Nije moguće ne komunicirati. Iz ovoga se može zaključiti da komunikacija sa samim sobom ima presudni uticaj na vaš lični i poslovni prosperitet.

Većina izuzetno uspješnih intuitivno zna koliko su drugi ljudi važni za njihov život i karijeru. Nije pretjerano ako kažemo da su ljudi najvredniji resurs koji imamo. Zbog centralnog značaja međuljudskih odnosa i zato što uspješni ljudi u svakoj oblasti grade stabilne i dugoročne veze, veoma je važno znati kako se to postiže.

Kroz ovu temu učimo:

 • spoznati naš vlastiti odnos prema komunikaciji,
 • kako izgraditi kvalitetan i dugoročan odnos,
 • kako biti omiljena i poželjna osoba u okruženju (poslovnom),
 • izoštravanje čula,
 • moć zapažanja,
 • razumijevanje procesa komunikacije,
 • voditi razgovor sa lakoćom.

 

2. KAKO DA ODRŽITE ODLIČNU PREZENTACIJU 

Bez obzira gledamo li na prezentacijske vještine u užem ili širem smislu, one su značajan segment interpersonalnih vještina svake osobe. Kao i u drugim stvarima u životu, za kvalitetnu prezentaciju najprije je važno definirati cilj, odnosno što želimo postići prezentiranjem nekog sadržaja. Nadalje, važno je poštivati njezinu strukturu i osnovne aktivnosti koje uključuje, poput: prikupljanja informacija i korisnih podataka, definiranja strukture i sadržaja prezentacije, izbora pomoćnih sredstava te same izvedbe. 

S obzirom na to da prezentacija, bilo zbog ograničenog vremena, bilo zbog očekivanja publike, zahtijeva višu razinu kvalitete od razine svakodnevnog komuniciranja, vrlo je važno da ona bude što kvalitetnije pripremljena i što bolje uvježbana. Kvalitetnom pripremom i uvježbanošću smanjujemo tremu, ali i dajemo jasniju strukturu samoj prezentaciji.

Kroz ovu temu ćemo detaljno pozabaviti nekim zakonitostima i karakteristikama kvalitetne prezentacije i osobinama kvalitetnih izlagača.

 

3. AKTIVNO SLUŠANJE

Vještina slušanja mnogo je više od sposobnosti da čujemo, obuhvaća razumijevanje poruke, situacije i druge osobe. Razgovor je proces koji se sastoji od govorenja i slušanja. Međutim često se zanemaruje činjenica da bez aktivnog slušanja nema sporazumijevanja. Zapravo, uspješnost sporazumijevanja više ovisi o kvaliteti slušanja nego o količini iznesenih informacija. Istraživanja pokazuju da se oko 75% sadržaja koji se prenosi u komunikaciji ignorira, krivo razumije ili odmah zaboravi.  

Aktivno slušanje znači da usmjeravamo pažnju na ono što osoba govori i osjeća, te da izražavamo vlastitim riječima ono što mislimo da je govornik htio reći. Drugim riječima, provjeravamo jesmo li dobro razumjeli govornikovu poruku uključujući riječi i osjećaje.  

Aktivnim slušanjem: 

 • povećavamo vjerovatnost ispravnog razumijevanja sagovornika,
 • izbjegavamo prepreke u komunikaciji,
 • učimo da poštujemo tuđa mišljenja, stavove i osjećaje.

Razvijena vještina aktivnog slušanja omogućuje drugoj osobi da se osjeća ugodno, da ima povjerenje u onog koji sluša i lakše izrazi ono što je zaista željela reći.

Ova izuzetno važna interpersonalna vještina donosi: 

 • interes i brigu za govornika,
 • bolju informiranost o govorniku ili situaciji, 
 • dugoročno bolju komunikaciju,
 • veću saradnju i bolje rješavanje problema,
 • smirenje napete situacije,
 • kvalitetnije odnose među ljudima,
 • pažnju drugih. 

 

4. TIMSKI RAD 

Svijest o važnosti timskog rada je esencijalni dio poslovnog uspjeha. 

Kao što košarkaški tim djeluje zajednički da bi postigao savršen pogodak, tako svaki član tima ima specifičnu ulogu u postizanju zadanog cilja.Iako možda izgleda da je samo jedan igrač postigao pogodak, to je moglo biti ostvareno samo onda kada je svaki član tima odradio svoj dio zadatka, kada su svi na terenu uradili one korake i bili na svojim pozicijama za konačan pogodak. 

Sposobnost da radite kao član tima je jedna od najvažnijih vještina na tržištu rada. 

Poslodavci su u potrazi za onim osobama koji mogu da doprinesu njihovim vlastitim idejama, ali isto tako žele one koji su sposobni da rade zajedno sa ostalima u cilju razvoja projekata i ideja. 

Oni ne traže samo one koji znaju da rade u timu nego i one koji razumiju da u jednom trenutku mogu biti oni koji će u svoje ruke dobiti loptu za konačan pogodatak. 

Učimo: 

 • da budemo kooperativni,
 • da doprinosimo timu idejama, sugestijama i zalaganjem,
 • se usjećaju odgovornosti,
 • da jačamo samopuzdanje,
 • se zdravom razumijevanju različitih mišljenja, običaja i indvidualnosti članova tima,
 • se sposobnost učestvovanja u donošenju odluka tima.