Java je programski jezik koji se koristi za izgradnju i razvoj velikog broja aplikacija i njihovu implementaciju u različitim multiplatformskim okruženjima. Java programiranje je jedno od najzastupljenijih danas, posebno imajući u vidu sve veću primjenu u izradi aplikacija za cijeli spektar uređaja, od pametnih telefona, do računara, televizora, mobitela. Java se danas koristi od strane IT giganata kao što su Facebook, Amazon, LinkedIn i eBay. Java pokreće više od 3 milijardi uređaja širom svijeta – to je programski jezik koji utiče na svakodnevni život ljudi više nego bilo koji drugi.

U okviru ovog modula upoznat ćete se sa procesom razvoja aplikacija od  analize problema, kreiranja specifikacije i dizajna do implementacije koristeći Java programski jezik i IDE (Integrated Development Environment). Ovladat ćete osnovnim komponentama, tipovima podataka, promjenljivim, operatorima, kontrolom toka, objektnim programiranjem, rukovanjem file sistemom i podacima. Upoznat ćete se sa objektno orijentiranim konceptima, terminologijom i sintaksom, i koracima potrebnim za kreiranje osnovnih Java programa, koristeći praktične aktivnosti.

Po završetku ovog modula bit ćete spremni da nastavite usavršavanje u više pravaca – prije svega u pravcu kreiranja desktop aplikacija, web aplikacija, aplikacija za mobilne uređaje, i raznih drugih.