U okviru ovog modula naučit ćete o životnom ciklusu razvoja web lokacije (website), s ozbiljnijim fokusom na HTML/CSS segment web programiranja. Modul se fokusira na strukturu i stilizaciju web stranica, prevenciju i otklanjanju grešaka, testiranje i održavanje web lokacije, logički i vizualni dizajn.

Razumijevanje osnovnih HTML koncepata, njegovog razvoja, strukture dokumenta te anatomije oznaka osigurava kasnije razumijevanje i bolje prihvaćanje web razvojnih paradigmi. HTML oznaka je srce bilo koje web aplikacije, a poznavanje nekoliko ključnih principa HTML-a bez obzira na alat koji koristite za njegovu izradu jednako je važno kao i znati kako pravilno definirati HTML oznake i slijediti standarde, kako izraditi liste, tablice i slike. Sintaksa i semantika, struktura i sadržaj HTML dokumenata, HTML oznake i atributi, klase, mediji, forme, tabele, liste, su neke od oblasti kojima ćete ovladati.

HTML osigurava funkcionalnu i pristupačnu web lokaciju, no tek uz pomoć CSS-a moguće je napraviti vizualno atraktivnu i lako upotrebljivu web lokaciju ili Internet stranicu. Pravi izazov je usigurati da se takva stranica adaptira svakom uređaju, veličini i tipu ekrana. U svijetu modernih web aplikacija koji se moraju moći lako adaptirati na različite klijente, naučiti i prepoznati razliku između fizičkog i logičkog dizajna važnije je nego ikada. CSS je tehnologija koja omogućava odvajanje strukture i sadržaja od njegovog fizičkog izgleda. Dok je nekada CSS-om bilo moguće definirati tek izgled neke web lokacije, danas je poželjno definirati i dijelove njenog ponašanja. CSS anatomija i sintaksa, ključni koncepti, responzivni i adaptivni dizajn, pozadinska grafika, layout, su neka od CSS područja i primjena kojima ćete ovladati.