Python je veoma moćan i fleksibilan open-source programski jezik koji se može koristiti za web i API programiranje, Data Science, automatizaciju sistema, Machine Learning, robotiku, vještačku inteligenciju, kreiranje igrica i još mnogo toga. Python je još poznat i kao „hakerski programski jezik”, jer ga koriste oni koji se bave Cyber sigurnošću ili testiranjem sistema i mreža. Zapravo, programiranje u Pythonu možete upotrijebiti na bezbroj načina u svakodnevnom životu. Lakoća kojom se uči i koristi, kao i njegova velika praktična primjena, doveli su do toga da Python bilježi kontinuiran rast na tržištu kako u svijetu, tako i kod nas.

Na početku ovog modula upoznat ćete se sa Python sintaksom i semantikom jezika – načinom rada, tipovima podataka, strukturama podataka i operacijama nad njima. Nakon toga slijede poglavlja koja se bave tehnikama korištenja Pythona u razvoju web aplikacija.

Python se može koristiti i za izradu server-side web aplikacija, i u tu svrhu ćemo se koristiti jednim od Python web application development framework-a, od kojih su najpoznatiji: Django, web2py, bottle.py, Flask. U okviru ovog modula dodatno ćete svladati osnove web servera, setup Python web servera i programiranje cool aplikacija na back-end strani, izradu vlastitih servisa i API-ja, i još mnogo toga.