Školarina koja uključuje sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve vaše troškove tokom studija: nastavu, e-materijale, konsultacije, savjetovanja, web servise, ispite, izradu i odbranu završnog rada.

Školarinu za jednu studijsku godinu studenti mogu plaćati Visokoj školi eMPIRICOM jednokratno, kroz 6 ili 10 rata. Studentima smo također obezbijedili opciju plaćanja putem beskamatnog studentskog kredita u saradnji sa komercijalnim institucijama, gdje se iz kredita pokrivaju troškovi školarine kroz 12 jednakih mjesečnih rata.

Za svakog našeg studenta obezbijedili smo dodatno i besplatno MS Azure Dev Tools for Teaching i Oracle Academy razvojne alate i obrazovne sadržaje, Cisco WebEx Teams kolaboracijsko okruženje i Microsoft 365 skup usluga i alata u oblaku.

U okviru školarine, te integrirano u nastavni plan i program, svi naši studenti na smjeru Inženjerska informatika besplatno pohađaju tri semestra CCNA 7 programa Cisco akademije mrežnih tehnologija – poklanjamo vam 1800-2000 KM koliko iznosi cijena ovog programa na tržištu. Kroz ovu specijalističku edukaciju bit ćete osposobljeni za polaganje ispita na CCNA 7 programu Cisco akademije i testa za Cisco industrijski certifikat, jedan od svjetski najcjenjenijih certifikata u oblasti mrežnih tehnologija.

Cijena upisnine i školarine: Softversko inženjerstvo, Inženjerska informatika, Multimedijsko računarstvo
Godišnja upisnina i osiguranje 174 KM
Godišnja školarina – 1 rata 2.900 KM
Godišnja školarina – 6 rata 700 KM + 5×520 KM
Godišnja školarina – 10 rata 700 KM + 9×310 KM
Cijena upisnine i školarine: Poslovna informatika
Godišnja upisnina i osiguranje 174 KM
Godišnja školarina – 1 rata 2.650 KM
Godišnja školarina – 6 rata 700 KM + 5×464 KM
Godišnja školarina – 10 rata 700 KM + 9×275 KM

Popuste na školarinu pri upisu studenti mogu ostvariti učešćem na testiranju eMPIRICA ICT Challenge, koje organizujemo svake godine u martu, aprilu i maju.

Sa Visokom školom računarstva i informatike eMPIRICOM postat ćeš istinski informatički stručnjak, i moći ćeš birati atraktivan posao u BiH i bilo gdje u svijetu!