Visoka škola za poslovne nauke iz Ljubljane, R Slovenija

U okviru Ključne akcije 1 Erasmus+ programa Visoka škola eMPIRICA je u dva poziva, u partnerstvu sa Visokom školom za poslovne nauke iz Ljubljane, Slovenija, dobila sredstva Evropske komisije za mobilnost studenata i nastavnog osoblja. U sklopu ova dva projekta, koje smo realizovali u periodu 2016.-2018. (2016-1-SI01-KA107-021508) i 2017.-2019. (2017-1-SI01-KA107-035279), troje studenata sa Visoke škole eMPIRICA je provelo po jedan semestar studirajući na partnerskoj instituciji u Ljubljani, pri čemu su svi troškovi boravka bili pokriveni stipendijom iz sredstava projekta. S obzirom na to da je u pitanju kreditna mobilnost, izabranim studentima su položeni ispiti i osvojeni krediti bili priznati na Visokoj školi eMPIRICA po okončanju mobilnosti.

Pored studenata, četiri nastavnika Visoke škole eMPIRICA provelo je svoju mobilnost na partnerskoj instituciji u Ljubljani u ukupnom trajanju od 4 sedmice u svrhu predavanja, a 3 nastavnika sa Visoke škole za poslovne nauke iz Ljubljane odradili su svoju mobilnost na Visokoj školi eMPIRICA u ukupnom trajanju od 3 sedmice.