Studijski program Poslovna informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program poslovne informatike u BiH koji studentima nudi dvojnu diplomu po završetku studija -diplomu licencirane visokoškolske institucije iz BiH  (Visoka škola eMPIRICA) i diplomu akreditirane visokoškolske institucije iz EU (Ljubljana School of Business).

Nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Poslovna informatika, stiče se diploma bechelor, zvanje:

BACHELOR POSLOVNE INFORMATIKE

Po završetku studija, diplomanti ovog studijskog programa su osposobljeni za obavljanje sljedećih poslova:

 • Upravljanje poslovnim informacijskim sistemima i sistemima podrške poslovnom odlučivanju,
 • Upravljanje i održavanje sigurnosti informacijskih sistema,
 • Izrada jednostavnih računarskih aplikacija za desktop i web,
 • Projektovanje, izrada i programiranje računarskih baza podataka,
 • Održavanje i upravljanje informacijskim mrežnim sistemima,
 • Vođenje projekata ili učestvovanje u projektima,
 • Planiranje i izvođenje IT edukacije,
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija,
 • Poslovna organizacija, planiranje tržišnog poslovanja i upravljanje na nivou odjeljenja ili male/srednje kompanije,
 • Prodaja IT i komunikacijske opreme, programa i sistema.

Privredne oblasti koje upošljavaju ove stručnjake:

 • Bankarstvo,
 • Osiguravajuće kuće,
 • Obrazovne ustanove,
 • Javna uprava,
 • Kompanije koje u poslovanju koriste moderne informacijske tehnologije i sisteme.

Tipična zanimanja na temelju dobivene diplome:

 • Šef odjela poslovne informatike u kompaniji,
 • Administrator baza podataka,
 • Dizajner i programer poslovnih aplikacija,
 • Vođa projekata,
 • Savjetnik za razvoj informacijskih sistema,
 • Savjetnik korisnika informacijskih sistema,
 • Sistem inženjer,
 • Sistem analitičar,
 • Dizajner računarskih mreža,
 • Revizor poslovnih informacijskih sistema,
 • Komercijalista za marketing informacijskih rješenja, računarske opreme, itd.

Studenti u toku studija i nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Poslovna informatika, stiču:

a) Opšta znanja, profesionalne vještine i sposobnosti:

 • Kritičko razmišljanje i razumijevanje teorijskih znanja poslovne informatike, zajedno s odgovarajućim analizama i sintezama za korištenje tih spoznaja u praksi na području informatizacije poslovnih procesa,
 • Rješavanje praktičnih problema i traženja resursa,
 • Sposobnost sistemskog i istraživačkog razmišljanja za uključivanje u multidisciplinarne i interdisciplinarne timove za rješavanje zadataka u različitim područjima, kao što su informatizacija poslovnih procesa, usavršavanje i razvoj informacijskih poslovnih procesa, marketing informacijskih i komunikacijskih usluga i drugo,
 • Integraciju i koordinaciju profesionalaca na poslovnom području (npr. računovodstvo, marketing, upravljanje ljudskim resursima, …) i području IKT (npr. područje primjene rješenja, sistemskog softvera, informacijske sigurnosti, hardvera i komunikacija),
 • Prikupljanje i korištenje informacija te kontinuirano učenje,
 • Sposobnost za planiranje rada, poduzetništvo i inovacije te za rad u određenom, ograničenom vremenskom razdoblju,
 • Timski rad i saradnju, uzimajući u obzir mišljenja drugih i ispunjenje dogovorene uloge unutar tima,
 • Razvoj komunikacijskih vještina u različitim poslovnim okruženjima,
 • Efikasnu komunikaciju i koordinaciju rada između članova tima,
 • Profesionalno upravljanje timovima i poznavanje dužnosti i funkcije upravljanja i rukovođenja u oblasti informatike,
 • Razvoj komunikacijskih vještina u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okruženju i povećanje sposobnosti usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku,
 • Samostalno pružanje relevantnih odgovora i rješenja problema,
 • Kritičku samoprocjenu,
 • Fleksibilnu mogućnost korištenja znanja u praksi,
 • Identificiranje i iskorištavanje mogućnosti koje se nude u radnom i društvenom okruženju,
 • Sposobnost rješavanja problema i donošenje odluka u praksi,
 • Spremnost za cjeloživotno učenje,
 • Autonomiju i samokritičnu i stručno etičku odgovornost.

Diplomanti Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Poslovna informatika razviće vještine i sposobnosti za samostalan rad i kreativno rješavanje tehničkih problema na području poslovne informatike. Osposobiće se za samostalan i grupni rad u rješavanju problema informatizacije poslovnih procesa, uzimajući u obzir načela struke. Kod svog rada će biti u mogućnosti razviti odgovoran i nezavisan pristup, te savladati savremene informacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu efikasnog prikupljanja informacija i komuniciranja s kolegama u grupi i izvan nje.

b) Specifična znanja, sposobnosti i vještine:
Za visokoškolski studij Poslovna informatika su formirane specifične kompetencije, sa kojima je postavljen profil potrebnih znanja i vještina, koje će zadovoljiti odabrani predmeti i metode poučavanja i učenja. Ovaj profil pruža niz vještina za područje poslovne informatike i time mogućnost lakšeg zapošljavanja u ovoj oblasti.
Studij Poslovne informatike usmjeren je na obuku stručnjaka koji korištenjem specifičnih informatičkih znanja i vještina doprinose opštem društvenom i privrednom razvoju.
Studenti u toku studija i nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Poslovna informatika, stiču sljedeća znanja, sposobnosti i vještine:

 • Kontrolu i primjenu osnovnih znanja i praktičnih pristupa potrebnih za efikasno upravljanje, s naglaskom na upravljanje projektima, informatizaciju procesa i sistemsko razmišljanje,
 • Efikasnu upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija i Internet usluga za dobivanje informacija, za komunikaciju i za izradu aplikacija u ovom području,
 • Razumijevanje poslovnih procesa,
 • Razumijevanje procesa poduzetništva i poduzetničkih inicijativa,
 • Ovladati osnovama informacijske sigurnosti i prikazati izgradnju informacijskog sistema,
 • Ovladati vještinama brzog razumijevanje i poznavanja poslovnih procesa i poslovnih funkcija te upotrebe IKT kod namjenske programske opreme za podršku poslovanja preduzeća,
 • Uvođenje informacijskih poslovnih procesa u preduzeće,
 • Upotreba komunikacijskih standarda, protokola i načina prenosa podataka i informacija, otkrivanje grešaka u informacijskoj opremi,
 • Planiranje i modeliranje baza podataka i organizacija podataka,
 • Razvoj e-poslovanja organizacije, što uključuje i predstavljanje organizacije putem web stranice kao potencijalni marketing ili pružanje usluga organizacije putem Interneta,
 • Sve značajke on-line tehnologija i multimedijske prezentacije, i grafičkog dizajna,
 • Razumijevanje važnosti pristupa znanju i važnost organizacijskog učenja,
 • Razvijanje uspješne organizacije, uvođenjem informatičke tehnologije upravljanja znanjem i olakšavanje cjeloživotnog učenja,
 • Razumijevanje osnova ekonomije, menadžmenta, marketinga i osnova pravnog sistema,
 • Razvijanje sposobnosti i vještina za poboljšanje produktivnosti i efikasnosti,
 • Efikasna poslovna komunikacija s kolegama i klijentima, poboljšanje usluga i razumijevanje važnosti odlične komunikacije za ostvarenje poslovnog uspjeha,
 • Korištenje tehničke terminologije u informacijskim tehnologijama i ekonomiji u jednom od popularnih stranih jezika (engleski jezik),
 • Projektni menadžment, uključujući i upravljanje materijalnim i ljudskim resursima,
 • Znanje i razumijevanje općeg razvoja poslovne informatike i budućih trendova.

POSLOVNA INFORMATIKA – NASTAVNI PLAN>>>

NASTAVNI PLAN Poslovna informatika web_2019