INŽENJERSKA INFORMATIKA – NASTAVNI PLAN>>>
 

Studijski program Inženjerska informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program inženjerske informatike u BiH koji studentima omogućava besplatno pohađanje programa Cisco akademije u okviru samog studija (4 semestra Cisco akademije su sadržajno preslikana u 4 predmeta studijskog programa), a koji ih priprema za uspješno polaganje Cisco certifikata, jednog od najcjenjenijih industrijskih certifikata u svijetu u oblasti mrežnih tehnologija.

Nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Inženjerska informatika, stiče se diploma bechelor, zvanje:

BACHELOR INŽENJERSKE INFORMATIKE

Po završetku studija, diplomanti ovog studijskog programa su osposobljeni za obavljanje sljedećih poslova:

 • Izrada računarskih aplikacija za desktop i web,
 • Projektovanje, programiranje, implementacija i administriranje računarskih baza podataka,
 • Izrada poslovnih informacijskih sistema i sistema podrške poslovnom odlučivanju,
 • Planiranje, implementacija i održavanje sigurnosti informacijskih sistema,
 • Projektovanje, implementacija, administracija i održavanje informacijskih mrežnih sistema,
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija,
 • Prodaja IT i komunikacijske opreme, programa i sistema,
 • Vođenje IT kompanije.

Studenti u toku studija i nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Inženjerska informatika, stiču:

(a) Znanja, sposobnosti i vještine:

 • Poznavanje temeljnih matematičkih principa i metoda koji se primjenjuju u računarstvu i informatici,
 • Poznavanje temeljnih naučnih principa i osnovnih koncepata na kojima počivaju informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • Razumijevanje temeljnih koncepata računarstva,
 • Poznavanje osnova programiranja korištenog u programskom i sistemskom inženjerstvu,
 • Poznavanje računarskih mreža i mrežnih protokola,
 • Razumijevanje rada, te poznavanje projektovanja, programiranja, implementacije i administriranja računarskih baza podataka,
 • Poznavanje planiranja, izgradnje i upravljanja IT sistemima i sigurnošću IT sistema,
 • Korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu,
 • Znanje o funkcionisanju preduzeća u tržišnoj ekonomiji, te poznavanje osnova organizacije i menadžmenta,
 • Korištenje engleskog jezika u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji,
 • Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja korisnicima i stručnim saradnicima,
 • Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja,
 • Rad u timu i projektnoj grupi, primjereno potrebama tržišta rada,
 • Rad u dinamičnom projektnom okruženju i poznavanje metodologije vođenja IT projekata,
 • Poznavanje društvenog, etičkog, poslovnog i pravnog konteksta u kojem djeluje vlasnik diplome.

(b) Inženjerska analiza:

 • Sposobnost da primijene svoje znanje i razumijevanje da indentificiraju, formuliraju i riješe inženjerske probleme u računarstvu i informatici,
 • Sposobnost da primijene stečeno znanje i razumijevanje u analizi informacijskih i računarskih  tehnologija, proizvoda, procesa i metoda,
 • Sposobnost da izaberu i primijene relevantne analitičke i programerske metode, te metode projektiranja.

(c) Inženjerski dizajn:

 • Sposobnost primjene znanja i razumijevanja da se specificira, razvije i realizira dizajn u skladu sa definisanim i specificiranim zahtjevima,
 • Razumijevanje metodologija dizajna u računarstvu i informatici, kao i sposobnost korištenja odgovarajućih matematičkih metoda, tehnika programiranja i projektiranja, te informacijskih i komunikacijskih alata.

(d) Istraživanje:

 • Sposobnost korištenja literature, baza podataka i drugih izvora informacija,
 • Sposobnost korištenja laboratorijske opreme i razvojnih okruženja, analize, vrednovanja i verifikacije rezultata,
 • Sposobnost da svoje znanje podignu na viši nivo, prodube razumijevanje svog područja studija ili discipline, i kontinuirano razvijaju sopstvene vještine, kroz samostalno učenje i razvoj,
 • Vještine učenja koje im omogućavaju da nastave studij na način koji će uglavnom biti samousmjeren, istaživački  i autonoman,
 • Interpersonalne vještine i vještine timskog rada, primjerene različitim kontekstima učenja i zaposlenja, te sposobnost vođenja i/ili pokretanja inicijative i davanje doprinosa promjeni i razvoju.

(e) Inženjerska praksa:

 • Odabir i primjena odgovarajućih naučnih principa, matematičkih metoda i računarskih alata u analizi, projektiranju i implementiranju IT sistema,
 • Sposobnost kombiniranja teorije i prakse pri rješavanju problema,
 • Razumijevanje primjenjivih tehnika i metoda, te razumijevanje njihovih ograničenja,
 • Svjesnost uticaja inženjerske prakse na društvo.

Tipična zanimanja na temelju dobivene diplome:

 • IT konsultant/specijalista/menadžer,
 • IT sistem inženjer,
 • Sistem administrator,
 • Web programer,
 • Programer,
 • Inženjer za računarske sisteme i mreže,
 • Administrator računarskih sistema,
 • Administrator računarskih mreža,
 • Administrator baza podatak, itd.

NASTAVNI PLAN Inzenjerska informatika web_2019