Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom. To znači da će vam biti priznata stečena znanja i vještine koje ste stekli u formalnom i neformalnom  obrazovanju, ukoliko ona odgovaraju strukturi i sadržaju našeg studijskog programa, a prema Pravila studiranja na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM.

Kroz proces ekvivalencije ispita položenih na drugim visokoškolskim ustanovama, komisija za ekvivalenciju zaključuje o stepenu prepoznavanja predmeta u našem studijskom programu. Uz prepoznavanje predmeta u obimu 80% i više, priznaje se cijeli ispit, i prenosi se ocjena. U želji da vrednujemo vaša znanja i ukoliko nemate uslova za potpunu ekvivalenciju, vršimo i djelimičnu ekvivalenciju, ukoliko se predmeti prepoznaju u obimu 50-80%, pri čemu se dodatno polažu samo određene (neprepoznate) oblasti, a ne cijeli predmet.

Prema Pravilima studiranja priznaju se znanja i vještine stečene u okviru programa Cisco akademije mrežnih tehnologija na osnovu odgovarajućih certifikata, kao i poznavanje engleskog jezika na osnovu TOEFL certifikata.