Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom. To znači da će vam biti priznata stečena znanja i vještine koje ste stekli u formalnom i neformalnom  obrazovanju, ukoliko ona odgovaraju strukturi i sadržaju našeg studijskog programa.

Kroz proces prepoznavanja/ekvivalencije predmeta, komisije za ekvivalenciju odlučuju o stepenu prepoznavanja vaših predmeta u našem studijskom programu. Uz prepoznavanje predmeta u iznosu 80% i više, priznaje se cijeli ispit, i prenosi se ocjena. U želji da vrednujemo vaša znanja i ukoliko nemate uslova za potpunu ekvivalenciju, vršimo i djelimičnu ekvivalenciju, ukoliko se predmeti prepoznaju u iznosu 50-80%, pri čemu se dodatno polažu samo određene (neprepoznate) oblasti, a ne cijeli predmet.

Imaocima važećeg Cisco industrijskog certifikata priznaju se četiri položena predmeta koji se na našem studijskom programu Inženjerske informatike slušaju prema programu Cisco akademije mrežnih tehnologija (CCNA program).