Svijet bez mobilnih uređaja danas je postao nezamisliv, a njima svakodnevno olakšavamo život korištenjem brojnih mobilnih aplikacija. Trenutno je u svijetu najveći broj mobilnih uređaja sa Android operativnim sistemom, te je i potreba za razvojem Android aplikacija velika.

Ovaj modul je namijenjen onima koji žele ući u svijet pisanja nativnih Android aplikacija. Bit će obrađene teme programiranja i struktuiranja Android aplikacije prvenstveno u Javi, ali će se praviti paralela s Kotlin programskim jezikom. Na nizu projekata i aplikacija naučiti ćete koristiti moderne tehnike i principe programiranja Android aplikacija. Naučiti ćete pisati “čisti” i lagano održiv kod i uz to ćete koristiti napredne uzorke i design patterne za programiranje Android aplikacija. Naučiti ćete i testirati te postaviti aplikaciju na Google Play trgovinu aplikacija.

Bit ćete spremni da razvijate sve, od jednostavnijih aplikacija, pa do onih kompleksnih koje uključuju rad sa podacima, i to sve korišćenjem popularnog programskog jezika Java i razvojnog okruženja Android Studio.