Naši diplomanti rade u IT kompanijama, javnoj upravi, državnim institucijama i preduzećima, u BiH i širom EU.

90% naših studenata dobije posao unutar 3 mjeseca po diplomiranju, a često već tokom studija, u organizaciji u kojoj obavljaju obavezno praktično obrazovanje.

Neke od organizacija u BiH koje zapošljavaju naše studente su:

 • Virgin Pulse
 • Ministry of Programming
 • Klika
 • ECHO Technology
 • Infobip
 • Infonet
 • Imel
 • Aerodrom Tuzla
 • Procom d.o.o.
 • Imtec
 • Elektroprivreda BiH
 • BH Telecom
 • Komunalno preduzeće Brčko
 • Bimal Brčko
 • UNDP
 • MUP RS
 • Petrofac
 • Rudnik „Mramor“
 • CA Design
 • NSU
 • Riva d.o.o.
 • Poloinex
 • Media plus d.o.o.
 • Magnastil
 • GPC Group B.V.
 • Belje d.d.
 • Dinnet d.o.o. za telekomunikacije i inženjering
 • Vision for Development and Project Management
 • Visoka škola eMPIRICA
 • Visoka škola eMPIRICOM, i drugi.