iOS programiranje podrazumijeva razvoj aplikacija za Apple uređaje, kao što su iPhone i iPad. iOS operativni sistem je mobilni operativni sistem koji koriste ovi uređaji i smatra se najstabilnijim operativnim sistemom za mobilne platforme.

U okviru ovog modula upoznat ćete se sa  arhitekturom iOS sistema i Apple ekosistemom, osnovnim UI kontrolama, osnovnim tipovima navigacije, radit ćete sa lokacijama i mapama. Ovaj modul također obuhvata uvod u konkurentno programiranje, uvod u web servise, kao i animacije i iscrtavanje custom objekata, te napredne tehnike razvoja iOS mobilnih aplikacija. Steći ćete znanje o verzioniranju koda i proći ćete kroz kompletan proces razvoja aplikacije, od projektnog zahtjeva do finalnog proizvoda. Također, naučit ćete da postavite aplikaciju koju ste napravili na Apple Store. 

Na kraju ćete biti sposobni samostalno izrađivati mobilne aplikacije za sve iOS uređaje, uz napredno korištenje razvojnog okruženja Xcode i Swift programskog jezika.