Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

  Adresa:

  Sjedište: Bulevar mira 8, Delta I, Brčko
  Odjeljenje u Tuzli: Fočanska 1,Tuzla

  El. pošta: empirica@empirica.ba

  Telefon: Tel: +387 49 230 111; + 387 35 312 350

  Faks: Fax: +387 49 230 110

  http://www.empirica.ba