Visoka škola eMPIRICOM redovno prati i poboljšava kvalitetu i učinkovitost obrazovnog, istraživačkog i stručnog rada. Osnovni zadatak visokoškolske ustanove u ovom segmentu je uspostaviti mehanizme za praćenje i ocjenu kvaliteta i učinkovitosti rada, prvenstveno na temelju samoevaluacije koja uključuje studente, angažovano osoblje i kompanije.

Na Visokoj školi eMPIRICOM posvećena je sistematična, strukturirana i trajna pažnja kvaliteti rada, a posebno kvaliteti obrazovnog procesa.

Uprava i Senat su odgovorni za osiguranje kvaliteta, te je u tu svrhu imenovan Odbor za osiguranje kvaliteta i Komisija za kontrolu kvaliteta izvođenja nastave.

Subjekti evaluacije su:

 • studenti,
 • diplomanti,
 • nastavnici i asistenti,
 • stručni i administrativni radnici, 
 • predstavnici poslodavaca.

Predmeti evaluacije – analiziranje prikupljenih podataka o:

 • upisanim studentima,
 • trajanju studija, 
 • studijskom programu i smjeru,
 • uspješnosti po predmetima,
 • uspješnosti praktičnog obrazovanja,
 • nastavnim metodama,
 • nastavnom gradivu,
 • načinima ocjenjivanja,
 • nastavnicima i asistentima,
 • nastavnim aktivnostima i kompetencijama akademskog osoblja,
 • Alumni zajednici,
 • poslodavcima koji zapošljavaju diplomante,
 • odnosima i atmosferi u ustanovi,
 • opremi i prostorijama,
 • vanstudijskim aktivnostima.

Rezultat je analitički samoevaluacijski izvještaj, koji vrednuje prednosti, slabosti i mogućnosti te je osnova za promjene i poboljšanja. Samoevaluacijski izvještaj se razmatra jednom godišnje od strane Senata Visoke škole eMPIRICOM.

KONTAKT

Admir Jukan, koordinator Odbora za osiguranje kvaliteta

e-mail: admir.jukan@empirica.edu.ba