Održane radionice programiranja i robotike u okviru HoC i ERW 2023

U okviru globalnih edukacijskih događaja Sat kodiranja (Hour of Code – HoC) i Evropska sedmica robotike (European Robotics Week – ERW) Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM i STEM akademija organizovali su tokom mjeseca decembra 2023. godine niz inspirativnih radionica za ukupno 250 učenika osnovnih škola i vrtića iz Tuzle, te ukupno 200 učenika srednjih škola iz Tuzle, Gračanice, Lukavca, Banovića i Živinica.

Sat kodiranja je događaj koji za cilj ima upoznati učenike sa svijetom programiranja. Dizajniran je tako da mladim osobama demistifikuje programiranje i pokaže da ono može biti zabavno, te na koji način ga mogu iskoristiti u kreiranju i primjeni vlastitih ideja. Posljednjih 10 godina Visoka škola eMPIRICOM i STEM akademija organizuju besplatne radionice u okviru Sata kodiranja za područje Tuzlanskog kantona, gdje je do sada educirano preko 2000 učenika osnovnih i srednjih škola.

Evropska sedmica robotike je inicijativa namijenjena promociji robotike, programiranja i općenito STEM edukacije u gradovima Evrope. Posljednjih 7 godina Visoka škola eMPIRICOM i STEM akademija organizuju besplatne radionice u okviru Evropske sedmice robotike za područje Tuzlanskog kantona, gdje je do sada educirano 1750 učenika osnovnih i srednjih škola, te vrtića.

Živimo u svijetu u kom smo okruženi tehnologijama. Znamo da, bez obzira na polje u kojem se naši mladi odluče obrazovati, njihove šanse za uspjeh će umnogome zavisiti od njihovog razumijevanja kako tehnologije funkcionišu. Svjetski ekonomski forum je digitalnu pismenost svrstao među šest osnovnih pismenosti, a mnoge globalne edukativne inicijative su usmjerene na osposobljavanje djece za digitalno doba – stvaranje nove generacije digitalnih kreatora.

Mi na Visokoj školi eMPIRICOM čvrsto vjerujemo da realizacijom ovakvih edukativnih događaja doprinosimo pripremi djece i mladih da se mogu uspješno nositi sa tehnološkim izazovima koji ih očekuju u budućnosti.

Album sa slikama možete pogledati na našem FB profilu.