C# je objektno orijentirani programski jezik razvijen od strane kompanije Microsoft, s ciljem da .NET platforma dobije jednostavan, siguran, moderan, objektno orijentiran programski jezik visokih performansi. C# je nastao na temelju objektnih jezika Java, C++ i Visual Basic. Vrlo je sličan Javi i C++ jeziku.

C# se danas u najvećoj mjeri koristi kod Microsoft-ovih tehnologija za razvoj desktop aplikacija: WinForms, Universal Windows Platform, također prisutan je na webu u sklopu ASP.NET MVC ili WebForms-a, na mobile platformi standardno je imao pokriće nad Windows Phone sad kao Universal Windows Platform ali i na mobile cross-platform implementaciji po imenu Xamarin u kojoj se kao programski jezik primarno koristi upravo C#. Jako veliku upotrebu C# ima i u Game Developmentu u najpoznatijem game enginu zvanom Unity.

C# je idealan za sve one koji žele da savladaju vještine programiranja u .NET i ASP.NET frameworku korištenjem Visual Studio razvojnog okruženja. Krećemo od samog početka i uvoda u programiranje, a zatim se prolazi kroz osnovne pojmove i sintaksne komande C# programskog jezika, rješavaju se logički problemi i algoritmi, kao i kompleksnije relacije i pojmovi vezani za objektni dio C# jezika. Cilj je da se, kroz praktičan rad i realne primjere, upoznate sa okruženjem, načinom funkcioniranja i logikom C# programskog jezika, povezivanjem sa bazom, a sve kroz rješavanje i implementaciju raznih softverskih rješenja. Ovaj modul u svom prvom dijelu C# & .NET nudi savršen koncept obrazovanja i praktične obuke, koja vam je potrebna da postanete uspješan C# programer na .NET platformi. Drugu glavnu cjelinu, C# & ASP.NET, čini kombinacija C# programskog jezika i Microsoftova vlastita arhitektura ASP.NET, bazirana na C#, pomoću koje ćete razvijati robusne, sigurne i prilagodljive web ili desktop aplikacije.