Cijenjeni studenti, poštovani roditelji,

U svakom društvu visokoškolske ustanove su akademske zajednice slobodnih pojedinaca – nastavnika, istraživača i studenata i  predstavljaju najprogresivniji dio društva. Cilj Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM je demonstracija društvene snage, potencijala i vizije, zasnovanih na zacrtanim obrazovnim, naučno-istraživačkim  i globalnim principima. Trudimo se podići konkurentnost u okruženju, povezujući biznis sa naukom i obrazovanjem, kroz sticanje  informatičkih znanja i vještina traženih na tržištu rada.

Stremimo visokom kvalitetu, upostavljamo kriterije kreiranja produktivne vizije budućnosti, omogućavamo mladim ljudima sticanje znanja koja će biti  adekvatno valorizirana u bosansko-hercegovačkom i evropskom društvuTežimo najvišem kvalitetu nastave, podizanju standarda studiranja, razvoju naučno-istraživačkog rada, razvoju i primjeni nastavnih planova i programa prema Bolonjskim principima i zahtjevima tržišta rada, osiguranju kvaliteta i podizanju moralnih vrijednosti kod svakog pojedinca, kako studenta, tako i nastavnika.

Dvojne diplome, naučna znanja i stručne vještine, te edukacija u oblasti priznatih industrijskih certifikata koje naši studenti stiču završetkom studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM omogućavaju im da zaposlenje biraju u Bosni i Hercegovini, zemljama regiona, kao i zemljama Evropske Unije.

Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM osigurava svakom studentu kvalitetan studij uz učešće domaćih ali i evropskih akademskih kapaciteta, čime se otvara još jedna dimenzija društvenog i privrednog razvoja ove regije, kao i perspektiva zainteresiranoj studentskoj populaciji, ne samo u ovoj regiji, već i znatno šire.

Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM spremna je preuzeti ulogu kreatora produktivne vizije budućnosti.